kres
Top

Aktif öğrenme ile yapılandırılmış okul öncesi müzik eğitimi çocuğun yaratıcı, özgüvenli, sosyal iletişim becerileri yüksek bir birey olarak yetişmesini sağlayacağı gibi onun kişiliğine estetik zenginlikler katacaktır. Küçük yaşlardan itibaren böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bir çocuk, ileriki toplumsal yaşamı içinde problem çözme becerileri gelişmiş bir yetişkin olacaktır. Okul öncesi orff ve ritim çalışmalarıyla çocuğun devinişsel alanda vücudun diğer organları arasındaki uyumunu geliştirir, Çocuklarda hem ritim duygusunu hem de ezgi kavramını geliştirir, Oyun içinde müzik gelişimini sağlar, küçük kas ve büyük kas gelişimini sağlar. Çocuğun çok sesliliği ve çok ritimli ligi algılamasını sağlar, sorumluluk duygusunu geliştirir.