kres
Top

Dilsel ve işitsel yetisini kullanamayan sağır ve dilsizler ise kendi aralarında iletişim kurmak için el hareketleri ile mimiklerini kullanırlar. Jestlerle ve mimiklerle yapılan bu işaretlerin tümüne işaret dili denir. Türkiye’de son yıllarda işaret dili kullanımın önemi artmış ve birçok eğitim programı ile işaret dili eğitmenleri yetişmiştir.

DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN İŞARET DİLİ ÖĞRENMEK FAYDALI MIDIR?


 Yukarıda bahsedilen sonuçlardan sonra, duyan çocukların ikinci bir dil olarak işaret dili öğrenirken elde edeceği yararlar üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, işaret dili öğrenmenin farklı alanlardaki etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu etkiler,
• Dil gelişimi
• Bilişsel gelişimi

  • Duygusal ve sosyal gelişimi olarak sıralanabilmektedir.