kres
Top

 • Çocukların duygusal ,sosyal ,psiko-motor ,bilişsel ,öz bakım ve dil gelişimlerini desteklemek ve onları temel eğitime hazırlamak.
 • Çoklu zeka ve tam öğrenme yaklaşımını temel alarak çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.
 • Çocuğun sevgi ,şefkat ,ilgi ve ihtiyaçlarını gidermesine sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olmak.
 • Çocukların yaşlarına uygun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygun ortam ve materyaller bulundurmak ve oluşturmak.
 • Çocuğun problemleri ile yakından,ilgilenerek ailesiyle kurum ve aile etkileşimi kurarak ruh sağlığına önem vermek , sevgi dolu bir ortamda güven içinde büyümesine yardımcı olmak.
 • Özellikle önce güvenlik olmak üzere uygun bakım (temizlik ,beslenme…) koşulları altında gelişmelerine yardımcı olmak.
 • Çocukların gelişim alanlarını desteklemek için yeterli sayıda ,çeşitte ve uygunlukta uyarıcı materyal sağlamak ( sesli ,renkli ,ışıklı farklı boyutta oyuncaklar ,mobiller…)
 • Çocukların boy ve kilo takibinin yanı sıra diğer gelişim alanlarını da gözlemlemek ve değerlendirmek.
 • Çocuğun gelişimi sırasında iyi alışkanlıklar kazanmasına imkan sağlamak
 • Çevresiyle ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak.
 • İyi , doğru ve güzel hareketlerinde serbest olmaya , duygularını ,düşüncelerini çeşitli yollarla ve doğru bir şekilde ifade edebilmesine yardımcı olmak.
 • Kendine güven duymasını sağlamak , kendine karşı olumlu bir tavır geliştirmek , güçlü bir kişilik sahibi olmasına yardımcı olmak.
 • Çocukların kendilerini tanımaları , başkalarını tanımaları ve kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla uygun iletişim becerileri kurmalarına yardımcı olmak.
 • Çocukların yaşlarına ve yeteneklerine göre çeşitli bilgiler edinmesi kazandığı bilgi ve kabiliyetlerini toplumun yararına olacak yönde kullanabilmesini sağlamak-sosyalleşmesine yardımcı olmak.
 • Eğitim programımızın temeli olan Çoklu Zeka ve Tam Öğrenme Metotlarını en etkin şekilde uygulayabilmek.
 • Okul öncesi eğitim alanında en son ortaya çıkmış öğrenme ve öğretme yöntemlerini takip ederek programımızı güncelleştirmek.
 • Sorumluluklarının bilincinde ailesi , arkadaşları ,öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen, soran, sorgulayan, araştıran çağın gerektirdiklerini izleyen yaratıcı düşünceyi besleyen bireyler yetiştirmektedir.