kres
Top

 

 

  • Çocuklara yetişkinlerin küçük bir kopyası gibi değil ,kendine özgü gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları olan bir birey olarak yaklaşır.
  • Çocukların, öncelikli olarak kendilerini ve başkalarını tanımaları , anlamaları ve farklı yollarla ( beden dili , sözcükler ,hareketler ,çizim…) duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlar.
  • Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesini ve daha sonra eğitim programları dahilinde karşılanmasını benimser.
  • Çocukların yaş, gelişimsel özellikleri ,cinsiyet farklılıklarını göz önünde bulundurarak eğitimde özgüven-özsaygı-yeterlilik duygularını kazandırır ve gelişmesini sağlar.
  • Çocukların yalnızca bir değil tüm gelişim alanlarının (motor ,dil ,bilişsel ,sosyal-duygusal , kişisel ,öz bakım,yaratıcılık ) desteklenmesi için çaba sarf eder.
  • Çocuklara ırk ,dil ,din , sosyal statü ayrımı yapmaksızın insana insan olduğu için değer verme olgusuyla yaklaşır.