kres
Top

 EĞİTİM     PROGRAMIMIZ

Çocukların öğrenecekleri yeni bilgiler ,kazanacakları beceriler, hedef davranışlar olarak önceden belirlenmiş olan aylık programlarla desteklenir ve bu programda belirlenen beceri, davranışlar ve etkinliklerle günlük programları oluşturulur ve günlük programlarımız haftalık programa dönüştürülerek her Cuma günü aileye gönderilmekte böylelikle velilerimiz çocuklarının eğitim sürecini günü gününe takip edebilmektedir.

 

  M.E.B  ONAYLI MÜFREDAT EĞİTİMİ

Okul öncesi eğitim setleri ile her gün ilerleme kaydedilir.
Bilim ve sanat temellidir.
Yaratıcılık ön plandadır.
Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.
Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.
Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.
Tüm gruplara yoğun yabancı dil etkinliği içeren bir programdır.

Reggio Emilia Eğitim Modeli

Çocuk eğitiminde amaç çocuğun kendi kendine yeterli hale gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa çıkmasıdır.

Proje Tabanlı Öğrenme bir senaryo içinde gerçek problemlerin çözümüne yönelik, ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, işleme, yeniden harmanlama, sorgulama ve uzlaşma gibi aktiviteler yapar. Bu, hem bireysel etkinliğe, hem de küçük gruplar içinde ekip çalışmasına olanak veren bir süreçtir.

Bu model, okulumuzda uygulanmakta olan High/Scope Eğitim Programının da özellikleri olan aktif katılım, üst düzey bilişsel aktiviteler, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte el alması nedeniyle tercih ettiğimiz bir modeldir.

High/Scope Eğitim Sistemi (ETKİN ÖĞRENME)

Her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Etkin öğrenme yaklaşımı, düzenlenmiş öğrenme ortamı ve günlük program, olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, temel unsurlarıdır

High/Scope Eğitim Sistemi’nin içeriğinde çocukların çok yönlü (Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel) gelişimlerini tanımlayan ifade dizileri olarak açıklayabileceğimiz temel deneyimler yer alır.

High/Scope Eğitimi almış olan kişiler gerek okul yılları boyunca, gerekse yetişkin yaşamlarında aynı yaşlarda iken iki farklı programa katılmış olan kişilerden sosyal ve akademik alanda daha başarılı olmuşlardır.

GARDNER'IN ÇOKLU ZEKA KURAMI

Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner zeka kavramına farklı bir boyut getirdi ve insanlardaki zekanın tek bir boyutta değil,çok farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerçeğini ortaya attı.

Gardner zekayı,"bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme,günlük yaşantısında karşılaştığı sorunları etkin ve verimli şekilde çözebilme yeteneği" olarak tanımlamaktadır(1995).

Prof. Gardner, yıllar boyu hakimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekaya sahip oldukları IQ denilen zeka anlayışını kırdı. Ona göre insanların sahip oldukları çoklu zekaların her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtır. Gardner, çoklu zeka kuramına ilişkin ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük ölçüde beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayanmıştır. Bundan dolayı kuram tartışmasız büyük bir kabul görmüştür.

ÇOKLU ZEKALAR

Üzerinde görüş birliğine varılmış 8 çeşit zeka olmakla birlikte 9. zeka çeşidi olarak Gardner,Varoluşçu Zeka'nın da olası bir zeka tipi olduğunu vurgulamaktadır. Her normal insan bu 8 yada 9 çeşit zekayı belirli bir noktaya getirir.

Çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir. Bunlar:

1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka

2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka

3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka

4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka

5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka

6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka

7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka

8.Doğa Zekası