kres
Top

Farklı materyaller ve yönergelerle çocukların görsel algı, dengede tutma, dikkat, odaklanma-konsantrasyon, hayal güçlerini, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Kolaydan zora doğru izlenim izleyen akıl oyunları fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim için oldukça faydalıdır.

 

  • Temel beceriler kazanmada maksimum başarı
  • Mevcut müfredat dışında kaynak ve içerik
  • Üst düzey düşünme ve araştırma becerisi
  • Motivasyon ve hedeflerin geliştirilmesi
  • Duygusal sosyal gelişim
  • Üretici düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi